متن و ترجمه آهنگ Acısı Bile Bal از Gülşen

persian ترجمه و متن اهنگ , , ,

Yardım et, ben hala aşığım geçmiyor
کمک کن ، من هنوز عاشقم،نمیگذره
Çok kısa sürdü çok az geldi yetmiyor
خیلی کوتاه گذشت خیلی، کم بود کافی نبود
Sen nasıl tok kaldın ben açken o kadar
تو چطور سیر شدی وقتی من انقدر گرسنه ام 
Bu nasıl aşk Allah’ım acısı bile bal
خدای من این چطور عشقیه حتی دردشم عسله(شیرینه)
Neyleyim ben sensiz beni bedenim ruhum enkaz
من بدون تو چی ام؟ بدن و روحم افسرده ست
Dilerim ki el koynunda hatıram seni uyutmaz
فرض کنیم غریبه توی آغوشته خاطره م نمیذاره بخوابی 
Neyleyim ben sensiz beni bedenim ruhum enkaz
من بدون تو چی ام؟ بدن و روحم افسرده ست 
Dilerim kalbim unutsa ellerim, kemiğim unutmaz
فرض کنیم قلبم فراموش کنه .دستام،استخونم فراموش نمی کنه 

You May Also Like..

متن و ترجمه آهنگ Dan Dan از Gülşen

Soğudu havalar burada güneş açmıyorاینجا هوا سرد شده خورشید هم طلوع نمیکنه Telefonu da hiç açmıyor تلفن رو هم اصلا جواب […]

متن و ترجمه آهنگ Baş Harfi Ben از Kenan Degulu

Gidince anlıyorum her şeyini özlüyorumوقتی میری میفهمم که دلتنگ همه چیزت میشم Tenin benim gibi kokunu içime istiyorumتنت انگار مئل […]

متن و ترجمه آهنگ Tenlerin Seçimiاز Mustafa Ceceli

Tenlerin Seçimi انتخاب تن Ne telefona gidiyor elim نه اشتیاق تلفن رو دارم Ne farkındayım günün güneşin و نه روز […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *